ASGD GENEL BAŞKANI MERSİN VALİSİ'NE SESLENDİ

ASGD GENEL BAŞKANI MERSİN VALİSİ'NE SESLENDİ; VALİLİĞE DÜŞEN; YARGI KARARINI UYGULATMAKTIR

08 Mart 2012 Perşembe 14:22
Derneğimizin açtığı davalar sonunda alınan yargı kararlarına rağmen, halen devam etmekte olan yasa dışı akreditasyon uygulamaları bardağı taşırmakta ve büyük bir sağduyuyla haklarının teslim edilmesini bekleyen meslektaşlarımızın sabır sınırlarını zorlamaktadır.
 
Üst üste alınan mahkeme kararlarına karşın yaşanan adaletsizlikler, doğal olarak Mersin'de de çok sayıda meslektaşımızın mağduriyetine yol açmıştır. Bu durumu protesto eden Mersinli basın çalışanları, Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda yaptıkları basın açıklaması ile yetkililerden devletin adaletli yaklaşımını talep etmişlerdir.
 
Ancak ne acıdır ki;
 
Yargı kararlarına adeta meydan okunmasına bugüne kadar sessiz kalan Mersin Valiliği, devlet adına adaleti sağlamak yerine, kamuoyunun gözü önünde yaşanan hukuksuzluğa 02-03-2012 tarih ve B.05.4.VLK.0.33.05.00-621.04-2395 sayılı resmi bir açıklama ile adeta ortak olmuştur. Mersinli meslektaşlarımız arasında büyük bir infial yaşanmasına neden olan talihsiz yaklaşım, aynı zamanda Anadolu'da görev yapan meslektaşlarımız arasında da büyük bir hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaratmıştır.
 
Devleti temsil eden ve ilk görevi yargı kararlarının uygulanmasını sağlamak olan Valilik adına yapılan açıklama, tek kelime ile devletin adaletli yaklaşım sorumluluğunu örseleyen üzücü bir darbedir. Mersin Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay imzasıyla gazetelere gönderilen basın metni, eksik veya yanlış bilgilendirilme nedeniyle ne yazık ki gerçeği yansıtmıyor.
 
Talihsiz açıklamanın aynen şu ifadelerden oluştuğunu üzülerek gördük:
 
"Basın mensuplarının Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Basın Tribünü'ne giriş konusunda yaşadıkları sıkıntı ile ilgili gazetelerde çıkan haberler incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarı Basın Kartı ve Sürekli Basın kartı bulunmayan gazetecilere Spor Genel Müdürlüğü'nce, Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği doğrultusunda kartların verildiği, serbest giriş kartı sahibi olmanın müsabakaya giriş için yeterli olmadığı, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin ilimizde bulunan temsilcisi tarafından müsabaka için akredite olmaları gerektiği, bu konuda yetkinin (TFF)Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı tarafından Türkiye Spor Yazarları Derneği il temsilciliğine verildiği, bununla birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün, TFF Başkanlığı'ndan akreditasyon işlemi için şifre istediği, TFF Başkanlığı tarafından şifrenin yalnızca Türkiye Spor Yazarları Derneği temsilcisine verildiği, ikinci bir şahsa şifre verilemeyeceği, aynı şekilde kartların da Türkiye Spor Yazarları Derneği temsilcisine gönderildiğinin bildirildiği, Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü ile yapılan protokol gereği Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın kulübe 2 yıllığına kiraya verildiği, bu doğrultuda sadece protokol tribününün Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce kontrol edilip denetlendiği anlaşılmıştır. Bilgilerinizi rica ederim. Vali adına Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay."
 
Evet, açıklama aynen böyle ve şimdi buradan Mersin Valisi Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'na sesleniyoruz.
Gazetelere gönderilen açıklama, meslektaşlarımızın yüreğinde zaten için için yanmakta olan isyan ateşini maalesef yeniden alevlendirmiş, devletimizin adil davranma, tarafsız olma ve haksızlıkları giderme yükümlülüğünü zedelemiş, güven duygusunun sarsılmasına yol açmıştır.
 
Şöyle ki;
 
1- ASGD'nin açtığı davada Danıştay 10.Dairesi,  03-06-2008 tarih ve 4006 kararıyla GSGM tarafından hazırlanan "Müsabaka Yerlerine Giriş Yönetmeliği"nin ilgili maddelerini iptal etmiş ve TSYD'nin akreditasyona aracılık görevini kesin olarak durdurmuştur.
2- TSYD'den sonra, TFF'ye verilen akreditasyona aracılık yetkisinin yürütmesi de yine Danıştay 10.Dairesi'nin 27-09-2010 tarih ve 6027 sayılı kararıyla durdurulmuş, GSGM'nin bu karara yaptığı itiraz da, Danıştay Dava Daireleri'nin 2010/1271 dosya sayılı ve 12-07-2011 tarihli kararı ile reddedilmiştir.
3- Nitekim, Danıştay 10.Dairesi'nin 2010/6027 sayı ve 27-09-2010 tarihli kararında, "Basın tribünlerinin düzenleme yetkisinin her ne kadar Türkiye Futbol Federasyonu’nda olduğu iddia edilse de, 5894 Nolu Yasa’nın anılan hükümleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün BASIN ve PROTOKOL tribünlerini düzenleme yetkisinin kaldırmadığı gibi bu yetkinin TFF’ye devrine de izin vermemektedir. Dairemizin 03-06-2008 tarih ve E:2007/888, K:2008/4006 kararında aktarılan gerekçeler de dikkate alınmak suretiyle, GSGM’ye ait spor tesisleri ile GSGM tarafından spor kulüplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı verilen spor tesislerinin basın tribünlerine ücretsiz girecek kişilere verilecek serbest giriş kartlarına yönelik usul ve esasların, bizzat GSGM tarafından düzenlenmesi gerekmektedir”denilmiş, aynı kararda, “Bir kamu görevi asla özel veya tüzel nitelikli kurum, kuruluş ya da derneklere devredilemez" içtihadında da bulunulmuştur. Dolayısıyla Valilik açıklamasında, Mersin Stadı'nın sadece protokol tribünü düzenlenmesinin il müdürlüğünün inisiyatifinde olduğunun belirtilmesi son derece dayanaksız, maddi temelden yoksun, üstelik 5894 Nolu Yasa’ya da tamamen aykırı ve bütünüyle yanlış bilgiden oluşmaktadır.
4- Anadolu'da görev yapan gazeteciler, yerel basına özgün sorunları zaten tüm acımasızlığıyla yaşamaktadırlar. Ne yazık ki, meslektaşlarımızın önemli bir bölümünün, sarı basın kartına sahip olabilmeleri, yerel medya kurumlarının ekonomik zorlukları nedeniyle uygulanan kadro tahdidi ve kısıtlı çalışma koşulları nedeniyle sınırlıdır. Yerel medya kurumlarının yanı sıra ülke geneline yayın yapan yaygın medya kuruluşları da, yine ekonomik kaygılarla, meslektaşlarımızı, sarı basın kartı alabilmelerini sağlayan 212 Sayılı Basın Yasası'na göre çalıştırmaktan imtina etmektedirler.
5- Serbest giriş kartı uygulaması da; GSİM tarafından yıllardır sürdürülen ve sarı basın kartına sahip ol(a)mayan ancak gazetecilik yapmaya devam eden meslektaşlarımızın mağduriyetlerini biraz olsun giderilmesini sağlayan uygulamadır. Bu kartın GSİM tarafından verilmesinin tek sebebi de zaten akreditasyon işlemlerinin yapılabilmesi içindir. Kaldı ki, ASGD'nin sarı basın kartı veya sürekli basın kartı sahibi olan çok sayıdaki üyesi de, GSGM'nin göz yumduğu yasadışı uygulama nedeniyle ve ne yazık ki TFF'nin de eliyle, TSYD'nin insafına bırakılmaktadır.
Bu açıklamamız ışığında konuyu tekrar araştırıp incelemenizi, ilgili mahkeme kararlarını hukuk biriminizle sorgulatarak değerlendirmenizi öncelikle talep ediyoruz.
 
Görülecektir ki, protokol tribünlerinin yanı sıra, basın tribünlerinin de düzenlenmesiyle ilgili tek yetkili mercii, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü ile ona bağlı İl Müdürlükleridir.
 
Dolayısıyla akreditasyon yetkisi sadece ve sadece Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından kullanılmalıdır ki; yargı kararları da bunu gerektiriyor.
 
Meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi elbette ki devletimizin sorumluluğundadır ve bizler de bu sorumluluğun yerine getirilmesini, sizlerden beklemekte sonuna kadar haklıyız.
 
Yargı kararlarının yok sayıldığı, haksız ve adaletsiz uygulamanın sürmesi halinde, mücadelemize tüm demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanarak ve elbette ki, hukuki zeminden ayrılmadan kararlılıkla devam edeceğimizin de bilinmesini isteriz.
 
Saygılarımızla.
 
Anadolu Spor Gazetecileri Derneği
Genel Merkez Yönetimi adına
Genel Başkan
İBRAHİM ERDOĞAN

Yükleniyor...